گسکت گرافیتی سیم دار( گرافویل)

Graphite Gasket

دسته بندی محصول:  فرآوری لاستیک

قیمت:   10,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
گسکت گرافیتی ( گرافویل):گسکت یا واشر یک قطعه الاستومری است که فضای خالی بین دو سطح را پر می کند. گسکت های تولید شده از ورق های گرافیتی برای فلنج های استاندارد و یا شکل های غیر استاندارد بریده می شوند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
500 - 300,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
30,000 - 150,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
60 - 1,500 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 - 3,500,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
4,500 - 250,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
4,500 - 250,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  50 عدد
300 - 4,500 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
500 - 300,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
30,000 - 150,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
350,000 - 500,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 عدد
50,000 - 350,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
60 - 1,500 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
350,000 - 500,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
350,000 - 500,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 عدد
50,000 - 4,000,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
3,000 - 120,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
60 - 1,500 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
30,000 - 150,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
30,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
30,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
30,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
10,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...