کلرو دی فنیل فسفین 810158 مرک

Chlorodiphenylphosphine 810158 merck

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   182,000 تومان / سی سی

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
کلرو دی فنیل فسفین 810158 مرکChlorodiphenylphosphine 810158 merckاین محصول توسط شرکت کیان پرتو تجهیز ارائه میگردد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 سی سی
800,000 - 900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 سی سی
4,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 سی سی
450,000 - 650,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 سی سی
1,600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 سی سی
9,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 سی سی
520,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 سی سی
75,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  100 سی سی
1,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 سی سی
111,000 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
122,500 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
107,000 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
216,000 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
141,000 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
183,500 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
177,000 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
171,000 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
146,000 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
140,000 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
111,500 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
200,000 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
146,000 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
124,000 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
201,000 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
141,000 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
137,000 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
121,000 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
179,500 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
127,300 تومان


در حال ارسال اطلاعات...