میگو سوخاری 1000 گرمی ب .آ

Semi-prepared fried shrimp 1000 g b. A

دسته بندی محصول:  سایر غذاها و نوشیدنی ها

توقف تولید و فروش

میگو سوخاری از ترکیب گوشت قرمز آرد سوخاری، پیاز و ادویه جات مختلف تشکیل شده است که به صورت نیمه پخته در دسترس عموم قرار گرفته است. این محصول به مدت 6 ماه به صورت منجمد قابل نگه داری است

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
1,180 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
27,500 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
65,900 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
37,900 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
23,000 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
7,000 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
56,990 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
17,000 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
88,000 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
1,180 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
25,800 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
32,000 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
1,090 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
63,900 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
23,500 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  10
62,000 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
27,500 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1
999 تومان
صنایع غذایی کشت چین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...