تیو سولفات سدیم 5 آبه کد 106516

Sodium thiosulfate pentahydrate

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

تیو سولفات سدیم و کلیه مواد شیمیایی آزمایشگاهی ، مواد شیمیایی صنعتی ، حلال های شیمیایی ، حلال های دوتره ،

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
310,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
21,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
250,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
332,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
258,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
320,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
140,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
375,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
260,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
178,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
345,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
230,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
350,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
180,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
257,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
340,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
272,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
185,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
175,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
294,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  100 کیلوگرم
1,850,000 تومان
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
1,800,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
0 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
2,100,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
300,000 - 900,000 تومان
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
2,100,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
2,600,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,700,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
2,500,000 تومان
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
2,100,000 تومان
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
1,800,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
2,950,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,500,000 تومان
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
1,600,000 تومان
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
0 تومان


در حال ارسال اطلاعات...