آمونیوم هگزا فلئورو فسفات 99%

Ammonium hexafluorophosphate, 99%

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   1,800,000 - 2,400,000 تومان / گرم

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
آمونیوم هگزا فلئورو فسفات محصولی از کمپانی اکروس که در پک 5 گرمی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 گرم
295,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
320,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
368,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
185,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
315,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
125,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
کیمیا پارس شایانکار
حداقل سفارش  1 گرم
362,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
312,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
195,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
290,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
230,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
295,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
250,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
182,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
265,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
280,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
285,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
285,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
285,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  250 گرم
2,100,000 تومان
حداقل سفارش  25 گرم
2,100,000 تومان
حداقل سفارش  25 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25 گرم
1,800,000 تومان
حداقل سفارش  2 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
1,600,000 تومان
حداقل سفارش  100 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500 گرم
800,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
2,500,000 تومان
حداقل سفارش  25 گرم
2,600,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
1,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
1,100,000 تومان
حداقل سفارش  25 گرم
2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
2,800,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
2,400,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
1,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
1,300,000 تومان
حداقل سفارش  100 گرم
1,300,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
1,700,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...