آموزش و توانبخشی کم توانان ذهنی و جسمی

Training and rehabilitation of the mentally and physically disabled

دسته بندی محصول:  خدمات درمانی فیزیوتراپی

قیمت:   310,000 تومان / نفر

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
نگهداری و توانبخشی معلولین ذهنی و جسمی شامل کاردرمانی ذهنی کاردرمانی جسمی گفتاردرمانی و روانشناسی توسط مرکز جامع توانبخشی گلها توانگران امید

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
مرکز بستری ترک اعتیادپیشگامان سلامت لقمان حکیم
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
فیزیوتراپی فاطیما
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
بیمارستان صارم
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
بیمارستان صارم
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
فیزیوتراپی توان گستر نوین
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
مرکز بستری ترک اعتیادپیشگامان سلامت لقمان حکیم
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
بیمارستان صارم
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
بیمارستان صارم
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
فیزیوتراپی فاطیما
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
کلینیک رژیم درمانی نوین
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
بیمارستان صارم
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
مرکز بستری ترک اعتیادپیشگامان سلامت لقمان حکیم
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
فیزیوتراپی فاطیما
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
کلینیک فیزیوتراپی پاک
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
کلینیک فیزیوتراپی پاک
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
مرکز بستری ترک اعتیادپیشگامان سلامت لقمان حکیم
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
مرکز بستری ترک اعتیادپیشگامان سلامت لقمان حکیم
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
سلامت قرن جدید
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
فیزیوتراپی فاطیما
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
کلینیک رژیم درمانی نوین


در حال ارسال اطلاعات...