PT100 با خروجی جریانی

PT100 With Current Output

دسته بندی محصول:  ابزار اندازه گیری دما و حرارت

قیمت:   1,800,000 - 4,800,000 تومان / قطعه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
سنسور دمای PT100 با غلاف استاندارد صنعتی و خروجی جریانی استاندارددر این محصول ترانسمیتر PT100 بر روی غلاف محصول طراحی و نصب شده است .

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
950,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 قطعه
1,500,000 - 3,000,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 7,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
الکتروجلوه 360
حداقل سفارش  1 قطعه
1,060,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 قطعه
450,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 قطعه
1,100,000 - 1,850,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 قطعه
200,000 - 12,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
17,000,000 - 26,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
455,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 قطعه
750,000 - 2,650,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 قطعه
1,500,000 - 3,500,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 قطعه
1,500,000 - 3,500,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 4,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
20,000,000 - 25,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
10,000,000 - 15,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 15,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
550,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 قطعه
360,000,000 - 400,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
35,000,000 - 40,000,000 تومان
پارس طب نوین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
25,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
12,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
6,800,000 - 124,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
3,500,000 - 25,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
30,000,000 - 45,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,600,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,000,000 - 2,700,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
8,500,000 - 65,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
7,500,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...