1،4-نفتوکینون 806215 مرک

1,4Naphthoquinone806215Merck

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   410,000 تومان / بسته

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
1،4-نفتوکینون 806215 مرک1,4Naphthoquinone806215Merck1،4-نفتوکینون 806215 مرک

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
1,400,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  50 بسته
2,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
100,000 - 500,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  100 بسته
2,900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  10 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  500 بسته
1,600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
1,700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 بسته
2,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
125,000 - 135,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  5 بسته
1,800,000 - 2,400,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  500 بسته
توقف تولید و فروش
کیمیا پارس شایانکار
حداقل سفارش  100 بسته
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
1,600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
3,700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
1,600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
3,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  500 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 بسته
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
380,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
350,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
295,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
225,000 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
455,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
375,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
450,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
157,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
350,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
325,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
390,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
460,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
220,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
285,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
305,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
275,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
5,400,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
405,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
210,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...