1,1-کربونیل دی ایمیدازول کد 802301 مرک

Carbonyldiimidazole Merck 802301

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   350,000 تومان / بسته

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
1,1-کربونیل دی ایمیدازول کد 802301 مرکCarbonyldiimidazole Merck 802301توسط این شرکت ارائه میشود.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  50 بسته
1,900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
2,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
2,800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 بسته
2,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
1,700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 بسته
1,900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
2,200,000 - 2,800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
1,800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
1,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  500 بسته
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
1,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
1,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 بسته
2,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 بسته
2,700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 بسته
2,400,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 بسته
2,450,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
280,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
300,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
350,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
350,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
405,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
315,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
250,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
345,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
368,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
455,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
340,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
263,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
305,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
456,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
195,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
750,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
225,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
280,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...