ید مرک 104761-iodine

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   4 تومان / گرم

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
فروش ید مرک با کد 104761 Iodine sublimated for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur. CAS 7553-56-2, pH 5.4 (H₂O) (saturated solution), Hill Formula I₂. Iodine

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 گرم
176,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
109,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
111,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
199,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 گرم
1,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
700,000 - 800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
126,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
157,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
154,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
251,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
191,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
139,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
117,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  100 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  25 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  25 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  100 گرم
4 تومان


در حال ارسال اطلاعات...