گلیسرین کمپانی KLK مالزی

KLK Glycerin

دسته بندی محصول:  سایر محصولات مراقبت از پوست

قیمت:   180,000 - 220,000 تومان / کیلوگرم

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین ،   چک
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
گلیسیرین (Glycerin) درواقع مایعی شفاف و فاقد بو است که در اغلب چربی‌های طبیعی حیوانی و گیاهی یافت می‌شود. این ماده در داروسازی و صنایع آرایشی و بهداشتی به شکلی گسترده مورداستفاده قرار می‌گیرد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
داروخانه دکتر فخار
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
داروخانه دکتر فخار
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
داروخانه اینترنتی دکتر فکور
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
داروخانه دکتر فخار
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
داروخانه دکتر فخار
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
دارویی بهداشتی لیوار
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
داروخانه دکتر فخار
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
داروخانه اینترنتی دکتر فکور
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
داروخانه دکتر فخار
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
داروخانه دکتر فخار
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
داروخانه دکتر فخار
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
داروخانه اینترنتی دکتر فکور
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
داروخانه دکتر فخار
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
داروخانه دکتر فخار
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
داروخانه دکتر فخار
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
داروخانه دکتر فخار
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
داروخانه دکتر فخار
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
داروخانه دکتر فخار
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
داروخانه دکتر فخار
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
داروخانه دکتر فخار


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
200,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
100,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
36,000,000 - 45,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
100,000 - 140,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
18,000,000 - 28,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
21,000,000 - 30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
25,000,000 - 31,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
200,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
120,000,000 - 150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
200,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
200,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
200,000 - 9,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
90,000 - 120,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
3,000,000 - 4,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
100,000 - 7,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
97,000,000 - 115,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
100,000 - 7,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
200,000 - 15,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
50,000 - 58,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
53,000,000 - 57,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...