کیسه زباله 100*120 زرد

garbage bag 100*120 yelloow

دسته بندی محصول:  سایر وسایل نظافت خانه و لوازم جانبی

قیمت:   25,000 تومان / کیلوگرم

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
کیسه زباله 100*120 زرد مخصوص سطل های 120 لیتری ارائه شده توسط فروشگاه خندان


محصولات مشابه

حداقل سفارش  10 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
روناک صنعت فاطر
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
روناک صنعت فاطر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
استیل البرز
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
روناک صنعت فاطر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
32,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
26,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
32,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
22,500 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
145,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
34,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
32,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
26,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
26,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
34,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
26,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
34,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
32,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
26,500 تومان
فروشگاه خندان


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  10 کیلوگرم
55,000 تومان
حداقل سفارش  4 کیلوگرم
110,000 تومان
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
45,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  6 کیلوگرم
460,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
3,100 تومان
حداقل سفارش  4 کیلوگرم
145,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
2,150,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
13,500 تومان
حداقل سفارش  4 کیلوگرم
32,000 تومان
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
20,000 تومان
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
400 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
285,000 تومان
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
80,000 تومان
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
65,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...