کوفته خورشتی 450 گرمی ب.آ

Semi-prepared stewed meatballs 450 g b. A

دسته بندی محصول:  سایر غذاها و نوشیدنی ها

توقف تولید و فروش

کوفته خورشتی از ترکیب از: گوشت قرمز 60%و ادویه جات مختلف تشکیل شده است که به صورت نیمه پخته در دسترس عموم قرار گرفته است. این محصول به مدت 6 ماه به صورت منجمد قابل نگه داری است

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
25,800 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
920 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  2
1,180 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
23,500 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  10
6,500 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
28,000 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
7,000 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
7,500 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
999 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  10
67,000 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
29,990 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
56,990 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
37,900 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
63,900 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
24,990 تومان
صنایع غذایی کشت چین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...