کوفته خورشتی 450 گرمی ب.آ

Semi-prepared stewed meatballs 450 g b. A

دسته بندی محصول:  سایر غذاها و نوشیدنی ها

توقف تولید و فروش

کوفته خورشتی از ترکیب از: گوشت قرمز 60%و ادویه جات مختلف تشکیل شده است که به صورت نیمه پخته در دسترس عموم قرار گرفته است. این محصول به مدت 6 ماه به صورت منجمد قابل نگه داری است

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
32,200 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1
9,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1
52,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1
56,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1
7,500 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1
22,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1
84,500 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1
48,585 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1
35,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1
16,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1
8,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1
26,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1
11,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1
6,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1
160,992 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1
33,100 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1
13,500 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1
32,416 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1
4,500 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1
7,500 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...