کتف و بال زعفرانی 800 گرمی ب . آ

800 g saffron shoulder and wings b. A.

دسته بندی محصول:  سایر غذاها و نوشیدنی ها

توقف تولید و فروش

کتف و بال زعفرانی از ترکیب گوشت مرغ و ادویه جات مختلف می باشد که به صورت نیمه پخته در دسترس عموم قرار گرفته است. این محصول به مدت 6 ماه به صورت منجمد قابل نگه داری است

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
13,500 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
27,500 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  2
1,180 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
32,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  2
17,000 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  10
55,000 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
920 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
89,000 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
35,000 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
27,500 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
13,500 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
23,000 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
65,900 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
1,060 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
23,000 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  3
توقف تولید و فروش
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
41,900 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
37,900 تومان
صنایع غذایی کشت چین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...