کباب لقمه نیان 360 گرمی

Nian half-baked morsel kebab 360 grams

دسته بندی محصول:  سایر غذاها و نوشیدنی ها

توقف تولید و فروش

کباب لقمه ترکیبی از: گوشت قرمز و ادویه مخصوص تشکیل شده است که به صورت نیمه پخته در دسترس عموم قرار گرفته است. این محصول به مدت 6 ماه به صورت منجمد قابل نگه داری است

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
1,090 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
26,900 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
7,000 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
35,000 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
56,990 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
41,900 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
23,000 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
27,500 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  10
62,000 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
25,800 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
17,000 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
27,500 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  10
55,000 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
37,900 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
7,500 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
25,900 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
39,800 تومان
صنایع غذایی کشت چین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...