پکینگ گرافیتی | کیمیا صنعت

Graphite Packing | Kimia Sanat

دسته بندی محصول:  سایر محصولات لاستیکی

قیمت:   50,000 تومان / متر

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
پکینگ گرافیتی | کیمیا صنعت شامل تار و پودهای بافته شده از الیاف نسوز گرافیت است، که موجب شده برای پکینگ گرافیتی، اسامی دیگر مانند پکینگ گرافیت خالص، پکینگ آزبست گرافیت بکار می رود.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  10 متر
20,000 - 200,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  50 متر
5,000 - 8,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 متر
3,000 - 5,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 متر
7,000 - 15,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 متر
15,000 - 30,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  30 متر
10,000 - 250,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 متر
100,000 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 متر
300,000 - 3,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 متر
500 - 50,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 متر
200,000 - 2,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1000 متر
2,000 - 4,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1000 متر
800 - 2,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 متر
500,000 - 5,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 متر
300,000 - 3,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 متر
500 - 50,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 متر
30,000 - 200,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 متر
32,000 - 200,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 متر
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  10 متر
150,000 - 1,500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  4 متر
300,000 - 3,500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  5 متر
10,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
8,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
1,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
100,000 تومان
حداقل سفارش  5 متر
120,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
13,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
100,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
1,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
250,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
20,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
50,000 تومان
حداقل سفارش  5 متر
350,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
11,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
300,000 تومان
حداقل سفارش  4 متر
1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
10,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
18,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
18,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
50,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...