پکینگ جک | کیمیا صنعت

Jack Packing | Kimia Sanat

دسته بندی محصول:  سایر محصولات لاستیکی

قیمت:   10,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
به عنوان یک واشر یا آببند لاستیکی متحرک در ناحیه شافت انواع جک های پنوماتیک (جک بادی) یا جک های هیدرولیک (جک آبی) قرار می گیرد. فروش پکینگ جک به صورت قالبی و تراشکاری شده انجام می شود.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  20 عدد
2,000 - 50,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 عدد
15,000 - 30,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 عدد
4,000 - 8,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 عدد
15,000 - 30,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 عدد
250,000 - 2,500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  50 عدد
300 - 60,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  50 عدد
60 - 50,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  50 عدد
4,500 - 8,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  5 عدد
500,000 - 5,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 - 5,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 عدد
500 - 50,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 عدد
150 - 55,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 عدد
25,000 - 250,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
3,560 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  100 عدد
100,000 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 عدد
2,500 - 10,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
150,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  50 عدد
2,500 - 150,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
600,000 - 3,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 - 5,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  5 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
8,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
1,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
120,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
13,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
50,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
250,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
50,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
350,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
11,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
300,000 تومان
حداقل سفارش  4 عدد
1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
18,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
18,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
50,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...