پروتئیناز K کد P2308 سیگما

Proteinase K P2308 Sigma

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   114,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
پروتئیناز K کد P2308 سیگما Proteinase K P2308 Sigmaیک آندوپپتیداز سرین وابسته به تتیلیسین است که انواع پیوندهای پپتید را هیدرولیز می کند.ووزن مولکولی آن (28.9 کیلو دالتون) است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  25 عدد
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  500 عدد
1,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  2000 عدد
5,300 - 6,000 تومان
علمی سازان پاسارگاد
حداقل سفارش  500 عدد
400,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  500 عدد
800,000 - 1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
800,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 عدد
1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 عدد
800,000 - 1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  10 عدد
1,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  250 عدد
450,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  10 عدد
1,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
108,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
106,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
148,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
185,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
118,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
251,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
157,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
132,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
160,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
189,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
220,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
182,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
165,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
133,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
150,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
146,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
200,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...