پتاسیم سیانات 804957 مرک

Potassium cyanate 804957 Merck

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   360,000 تومان / بسته

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
پتاسیم سیانات 804957 مرک Potassium cyanate 804957 Merckپتاسیم سیانات با فرمول شیمیایی KOCN یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۱۱۳۷۸۴۴۲ است. شکل ظاهری این ترکیب، پودر بلورین سفید است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  25 بسته
600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 بسته
550,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 بسته
1,900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 بسته
2,800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  25 بسته
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
1,480,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
1,500,000 - 1,700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  500 بسته
1,050,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 بسته
1,600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
550,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 بسته
1,000,000 - 1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 بسته
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  248 بسته
980,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
150,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
190,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
200,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
171,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
170,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
251,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
117,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
150,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
113,000 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
170,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
290,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
112,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
200,000 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
160,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
111,000 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
150,000 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
200,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
200,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
119,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...