پاستا پفکی مانا

دسته بندی محصول:  پاستا

توقف تولید و فروش

پاستا پفکی مانا ، ارزش تغذیه ای ماکارونی (میزان مواد در 60 گرم ماده خشک) ارائه شده توسط صنایع غذایی مانا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
9,600 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 بسته
10,800 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 بسته
11,600 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 بسته
9,600 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 بسته
10,800 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 بسته
8,360 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 بسته
7,300 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 بسته
9,600 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 بسته
23,500 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 بسته
11,780 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 بسته
9,600 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 بسته
9,990 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 بسته
8,360 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 بسته
8,360 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 بسته
15,950 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 بسته
11,780 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 بسته
8,360 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 بسته
8,360 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 بسته
8,360 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 بسته
8,360 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  300 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  60 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  60 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  700 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...