ویفر کارامل پرتغالی 133 گرمی ویتانا

Portuguese caramel wafer 133 g Vitana

دسته بندی محصول:  سایر غذاها و نوشیدنی ها

قیمت:   9,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
یک ویفر خوب و سالم باید بو و طعم نامطلوبی نداشته باشد. وزن کرم آن تقریبا با وزن نانش برابری کند. پوشش کرم داخل محصول در تمام سطح آن یکنواخت باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
13,500 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ب . آ
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ب . آ
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ب . آ
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ب . آ
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ب . آ
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ب . آ
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ب . آ
حداقل سفارش  1
13,500 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
1,180 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ب . آ
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ب . آ
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ب . آ
حداقل سفارش  2
1,180 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
15,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ب . آ
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
7,500 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
39,800 تومان
صنایع غذایی کشت چین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
30,500 تومان
حداقل سفارش  1
10,800 تومان
حداقل سفارش  1
26,900 تومان
حداقل سفارش  1
58,000 تومان
حداقل سفارش  1
6,000 تومان
حداقل سفارش  1
13,900 تومان
حداقل سفارش  1
6,000 تومان
حداقل سفارش  1
32,000 تومان
حداقل سفارش  1
30,500 تومان
حداقل سفارش  1
40,000 تومان
حداقل سفارش  1
66,900 تومان
حداقل سفارش  1
29,200 تومان
حداقل سفارش  1
22,000 تومان
حداقل سفارش  1
9,000 تومان
حداقل سفارش  1
20,500 تومان
حداقل سفارش  1
13,900 تومان


در حال ارسال اطلاعات...