ویفر کارامل پرتغالی 133 گرمی ویتانا

Portuguese caramel wafer 133 g Vitana

دسته بندی محصول:  سایر غذاها و نوشیدنی ها

قیمت:   9,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
یک ویفر خوب و سالم باید بو و طعم نامطلوبی نداشته باشد. وزن کرم آن تقریبا با وزن نانش برابری کند. پوشش کرم داخل محصول در تمام سطح آن یکنواخت باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ب . آ
حداقل سفارش  5
توقف تولید و فروش
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ب . آ
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ب . آ
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ب . آ
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ب . آ
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ب . آ
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ب . آ
حداقل سفارش  1
53,500 تومان
ب . آ
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ب . آ
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ب . آ
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع غذایی کشت چین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
200,000 - 300,000 تومان
حداقل سفارش  1
50,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
160,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
200,000 - 7,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
150,000 - 250,000 تومان
حداقل سفارش  1
70,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
110,000 - 120,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000 - 300,000 تومان
حداقل سفارش  1
180,000 تومان
حداقل سفارش  1
90,000 - 250,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000 - 400,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000 - 1,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
70,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1
300,000 - 400,000 تومان
حداقل سفارش  1
33,200 تومان
حداقل سفارش  1
100,000 - 300,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1
70,000 - 1,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...