ویفر کارامل موزی133 گرمی ویتانا

Banana caramel wafer 133 g Vitana

دسته بندی محصول:  سایر غذاها و نوشیدنی ها

قیمت:   9,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
یک ویفر خوب و سالم باید بو و طعم نامطلوبی نداشته باشد. وزن کرم آن تقریبا با وزن نانش برابری کند. پوشش کرم داخل محصول در تمام سطح آن یکنواخت باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ب . آ
حداقل سفارش  10
67,000 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  5
17,000 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
32,000 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
999 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
7,500 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
13,500 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
17,000 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
1,180 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  10
62,000 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ب . آ
حداقل سفارش  1
1,090 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
56,990 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ب . آ
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ب . آ
حداقل سفارش  1
27,000 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ب . آ
حداقل سفارش  1
89,000 تومان
صنایع غذایی کشت چین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
8,000 تومان
حداقل سفارش  1
23,500 تومان
حداقل سفارش  1
15,000 تومان
حداقل سفارش  1
21,000 تومان
حداقل سفارش  1
48,900 تومان
حداقل سفارش  1
15,900 تومان
حداقل سفارش  1
32,416 تومان
حداقل سفارش  1
7,000 تومان
حداقل سفارش  1
8,000 تومان
حداقل سفارش  1
117,900 تومان
حداقل سفارش  1
69,000 تومان
حداقل سفارش  1
13,890 تومان
حداقل سفارش  1
17,500 تومان
حداقل سفارش  1
18,000 تومان
حداقل سفارش  1
63,000 تومان
حداقل سفارش  1
6,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...