واشر مبدل حرارتی

Plate Vasher

دسته بندی محصول:  فرآوری لاستیک

قیمت:   30,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
واشر مبدل حرارتی به دستگاهی گفته می شود که در اثر اختلاف دمای به وجود آمده بین دو سیال، حرارت را از یک سیال ( مایع یا گاز) به سیال دیگر انتقال می دهد.واشر مبدل حرارتی از چندین قسمت اصلی تشکیل شده است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
500 - 50,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
30,000 - 150,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
25,000 - 1,200,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
30,000 - 150,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
4,500 - 250,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
3,000 - 120,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 - 3,500,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
60 - 1,500 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
500 - 300,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
50,000 - 4,000,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
500 - 50,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 - 3,500,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
50 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
50,000 - 350,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
30,000 - 150,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
30,000 - 150,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
30,000 - 150,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
50,000 - 350,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
500 - 150,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
500 - 300,000 تومان
لاستیک سازی رویان صنعت


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
30,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
30,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
30,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
10,000 - 20,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
50,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...