هموسیستئین کد 605190 سیگما

DL-Homocystine-1,1′-13C2 605190 Sigma

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   132,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
هموسیستئین کد 605190 سیگما DL-Homocystine-1,1′-13C2 605190 Sigma دسته های مرتبط لیست های حروف الفبا، اسیدهای آمینه و مشتقات، سیستین، G-H، ایزوتوپ های پایدار بیشتر و...

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  50 عدد
1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
600,000 - 800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 عدد
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 عدد
600,000 - 800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
3,200,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  100 عدد
1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
سبز زیست ژن
حداقل سفارش  1 عدد
22,000 - 37,000 تومان
الساپا
حداقل سفارش  5 عدد
400,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
1,600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 عدد
1,100,000 - 1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
450,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  2 عدد
650,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 عدد
450,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 عدد
450,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
700,000 - 800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  500 عدد
750,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  2 عدد
600,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
230,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
320,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
290,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
290,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
280,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
280,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
280,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
260,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
250,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
350,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
230,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
180,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
150,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
107,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
208,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
152,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
152,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
200,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...