همایش ملی استاندارد و ایمنی جرثقیل ها تهران - پژوهشگاه نفت

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق

توقف تولید و فروش

همایش ملی استاندارد و ایمنی جرثقیل ها تهران - پژوهشگاه نفت - 25و26 شهریور 94

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
100,000 - 10,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
635,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
1,096,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
100,000 - 7,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
950,000 - 1,900,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
50,000,000 - 80,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
140,000,000 - 165,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
7,500,000 تومان
مهندسی نادین طیف
حداقل سفارش  1
65,000,000 - 70,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
290,000,000 - 330,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
700,000,000 - 900,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
100,000 - 6,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
960,000 - 3,500,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تولیدی راد دار


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
0 تومان
حداقل سفارش  1
1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
600,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
400,000 تومان
حداقل سفارش  1
400,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
1,500,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...