همایش ملی استاندارد و ایمنی جرثقیل ها تهران - پژوهشگاه نفت

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق

توقف تولید و فروش

همایش ملی استاندارد و ایمنی جرثقیل ها تهران - پژوهشگاه نفت - 25و26 شهریور 94

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
7,500,000 تومان
مهندسی نادین طیف
حداقل سفارش  1
2,400,000,000 - 2,800,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
60,000,000 - 80,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
950,000 - 1,900,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
40,000,000 - 52,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
635,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
100,000 - 18,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
980,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
700,000,000 - 900,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
290,000,000 - 330,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
100,000 - 6,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
200,000 - 11,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
960,000 - 3,500,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
60,000,000 تومان
دانش بنیان کنترل سیستم خاورمیانه (سهامی خاص)
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
900,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
0 تومان
حداقل سفارش  1
1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
400,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...