نرمال هپتان آزمایشگاهی شیمی (برای چسب لاستیک و سوخت کوره)

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

نرمال هپتان هیدروکربنی از خانواده آلکان ها است. هپتان به صورت گسترده به عنوان یک حلال غیرقطبی در آزمایشگاه ها کاربرد دارد.هپتان را به صورت تجاری برای چسب لاستیک و سوخت کوره می فروشند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
110,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
239,000 تومان
آستن فن آور
حداقل سفارش  1
165,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
114,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1000
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  1
200,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
198,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
114,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
151,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
201,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
111,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
214,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
176,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
119,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
150,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
111,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
116,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
سبز زیست ژن
حداقل سفارش  1
166,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
1,100,000 تومان
حداقل سفارش  1
980,000 تومان
حداقل سفارش  5
1,350,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25
980,000 تومان
حداقل سفارش  1
850,000 تومان
حداقل سفارش  250
1,400,000 تومان
حداقل سفارش  10
1,250,000 تومان
حداقل سفارش  100
1,000,000 تومان
حداقل سفارش  50
980,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25
800,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,400,000 تومان
حداقل سفارش  250
300,000 تومان
حداقل سفارش  500
450,000 تومان
حداقل سفارش  1
350,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100
450,000 - 550,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...