میگو سوخاری گلدن 250 گرمی ب.آ

Golden semi-prepared fried shrimp 250 g b. A

دسته بندی محصول:  سایر غذاها و نوشیدنی ها

توقف تولید و فروش

میگو سوخاری گلدن از ترکیب گوشت قرمز آرد سوخاری، پیاز و ادویه جات مختلف تشکیل شده است که به صورت نیمه پخته در دسترس عموم قرار گرفته است. این محصول به مدت 6 ماه به صورت منجمد قابل نگه داری است

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
39,800 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
27,500 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
27,500 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
27,000 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
88,000 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
65,900 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  5
توقف تولید و فروش
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
920 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  10
6,500 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
999 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
89,000 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
289,000 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
1,060 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  3
توقف تولید و فروش
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
999 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
1,090 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1
25,800 تومان
صنایع غذایی کشت چین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...