مزه چیپس ساده مزمز ۶۰ گرم

Maz Maz Mazeh Chips 60 gr

دسته بندی محصول:  سایر غذاها و نوشیدنی ها

توقف تولید و فروش

همه ما عاشق طعم نمکی و خوشمزه چیپس هستیم و دوست داریم هر روز در میان وعده های خود از آن استفاده کنیم مزه چیپس مزمز ترد و خوشمزه طعمی که یادآور رویای خوش کودکی است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
26,900 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
ب . آ
حداقل سفارش  5 بسته
17,000 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
ب . آ
حداقل سفارش  1 بسته
7,000 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
ب . آ
حداقل سفارش  1 بسته
999 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
ب . آ
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
ب . آ
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
ب . آ
حداقل سفارش  1 بسته
23,500 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1 بسته
25,800 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
ب . آ
حداقل سفارش  1 بسته
27,500 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
ب . آ
حداقل سفارش  1 بسته
13,500 تومان
صنایع غذایی کشت چین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
ب . آ
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
ب . آ
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
ب . آ
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
صنایع غذایی کشت چین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
8,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
25,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
250,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
15,700 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
63,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
15,950 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
35,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
30,950 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
68,737 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
31,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
22,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
40,900 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
31,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...