مربای گل محمدی لیوانی 150 گرمی

rose petal jam 150 gr

دسته بندی محصول:  سایر غذاها و نوشیدنی ها

توقف تولید و فروش

مربای گل محمدی لیوانی 150 گرمی کشت چین با طعم شیرین گل محمدی در ظرف های لیوانی و بسته 12 تایی در کارتن، مخصوص فروشگاه بدون مواد نگهدارنده، رنگ و اسانس می باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
6,500 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 بسته
29,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 بسته
9,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 بسته
46,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
ب . آ
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
ب . آ
حداقل سفارش  1 بسته
35,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 بسته
41,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 بسته
31,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 بسته
44,500 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 بسته
6,500 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 بسته
25,500 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 بسته
20,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 بسته
22,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 بسته
25,500 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 بسته
9,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 بسته
35,850 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 بسته
8,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 بسته
33,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 بسته
52,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...