محلول گلوتارآلدئید G5882 سیگما

Glutaraldehyde solution G5882 Sigma

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   230,000 تومان / بسته

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
محلول گلوتارآلدئید G5882 سیگماGlutaraldehyde solution G5882 Sigmaگلوتارآلدئید مایعی بی رنگ، روغنی و با بویی تند و زننده است که به عنوان گند زدا، دارو، نگهدارنده و تثبیت کننده بکار میرود.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 بسته
320,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  500 بسته
1,250,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 بسته
550,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
الساپا
حداقل سفارش  1 بسته
680,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 بسته
1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 بسته
600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
600,000 - 800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 بسته
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 بسته
1,700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 بسته
600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
1,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  25 بسته
400,000 - 590,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
1,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  25 بسته
1,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
150,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
190,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
200,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
171,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
170,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
251,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
117,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
150,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
113,000 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
170,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
290,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
112,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
200,000 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
160,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
111,000 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
150,000 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
200,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
200,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
119,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...