محلول کلرید پتاسیم 101557 مرک

Potassium chloride solution 101557 Merck

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   270,000 تومان / بسته

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
محلول کلرید پتاسیم 101557 مرکPotassium chloride solution 101557 Merckمحلول کلرید پتاسیم 101557 مرک توسط این شرکت اراده میگردد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
سبز زیست ژن
حداقل سفارش  25 بسته
2,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
500,000 - 1,550,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
سبز زیست ژن
حداقل سفارش  5 بسته
500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  50 بسته
800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 بسته
1,400,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  500 بسته
1,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 بسته
1,400,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 بسته
1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
300,000 - 350,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  500 بسته
800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
سبز زیست ژن
حداقل سفارش  10 بسته
2,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 بسته
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
550,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
2,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
320,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
285,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
350,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
250,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
330,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
320,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
280,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
350,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
320,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
340,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
350,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
350,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
280,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
370,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
280,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
350,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
360,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
290,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
550,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...