محلول هیدروکسید سدیم کد 109956 مرک

Sodium hydroxide solution merck 109956

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   455,000 تومان / بسته

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
محلول هیدروکسید سدیم کد 109956 مرکSodium hydroxide solution merck 109956محلول هیدروکسید سدیم به عنوان یک محلول با خاصیت بازی قوی در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می گیرد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  25 بسته
2,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 بسته
2,600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  10 بسته
950,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  10 بسته
2,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 بسته
1,400,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 بسته
1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  500 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  2 بسته
1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
100,000 - 600,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  250 بسته
2,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
1,600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
2,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  500 بسته
2,700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 بسته
2,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 بسته
2,900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 بسته
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
1,400,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
280,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
300,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
350,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
350,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
350,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
405,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
315,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
250,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
345,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
368,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
455,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
340,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
263,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
305,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
456,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
195,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
750,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
225,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
280,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...