مایع سفید کننده غلیظ اکتیو

bleaching liquid

دسته بندی محصول:  مواد شوینده و پاک کننده

توقف تولید و فروش

مایع سفید کننده غلیظ اکتیو

محصولات مشابه

حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  10
9,850 تومان
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  10
420,000 تومان
پیشگام بهار شیمی گلستان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  10
325,000 تومان
پیشگام بهار شیمی گلستان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  1
1,000 - 10,000 تومان
تندر ماشین
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  25
170,000 - 190,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1
225,000 - 240,000 تومان
فروشگاه اینترنتی سیب خاص
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  5
235,000 تومان
پیشگام بهار شیمی گلستان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  5
155,000 تومان
پیشگام بهار شیمی گلستان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  5
350,000 تومان
پیشگام بهار شیمی گلستان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  9
توقف تولید و فروش
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  1
970,000 تومان
نگین طلایی یاران (نگلن)
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
صنعتی و بازرگانی صحت


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  25
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  4
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12
20,000 تومان
حداقل سفارش  12
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25
25,000 - 28,500 تومان
حداقل سفارش  25
25,000 - 28,500 تومان
حداقل سفارش  4
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  6
460,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10
75,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25
22,000 تومان
حداقل سفارش  12
30,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10
27,500 تومان
حداقل سفارش  25
23,000 - 25,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...