مایع سفید کننده غلیظ اکتیو

bleaching liquid

دسته بندی محصول:  مواد شوینده و پاک کننده

قیمت:   15,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
مایع سفید کننده غلیظ اکتیو

محصولات مشابه

حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  5
275,000 تومان
پیشگام بهار شیمی گلستان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  5
575,000 تومان
پیشگام بهار شیمی گلستان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  1
240,000 - 270,000 تومان
فروشگاه اینترنتی سیب خاص
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تندر ماشین
حداقل سفارش  10
390,000 تومان
پیشگام بهار شیمی گلستان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  1
250,000 - 290,000 تومان
فروشگاه اینترنتی سیب خاص
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  5
190,000 تومان
پیشگام بهار شیمی گلستان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  11
توقف تولید و فروش
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تندر ماشین
حداقل سفارش  200
56,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  1
570,000 - 600,000 تومان
فروشگاه اینترنتی سیب خاص


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
285,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
1,450 تومان
حداقل سفارش  1
2,150,000 تومان
حداقل سفارش  12
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  24
35,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12
80,000 تومان
حداقل سفارش  4
145,000 تومان
حداقل سفارش  12
15,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
670,000 تومان
حداقل سفارش  25
34,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
2,150,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12
15,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...