مایع تمیز کننده (جرمگیر) من

دسته بندی محصول:  مواد شوینده و پاک کننده

قیمت:   8,500 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
مایع تمیز کننده (جرمگیر) من برای شستشوی سرامیک و سرویس ها و ...

محصولات مشابه

حداقل سفارش  10
9,850 تومان
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  1
1,000 - 10,000 تومان
تندر ماشین
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  5
400,000 تومان
پیشگام بهار شیمی گلستان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  1
48,000 تومان
نوین شیمی
حداقل سفارش  11
توقف تولید و فروش
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  5
360,000 تومان
پیشگام بهار شیمی گلستان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  200
49,000 - 52,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  9
توقف تولید و فروش
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  1
480,000 - 540,000 تومان
نگین طلایی یاران (نگلن)
حداقل سفارش  5
235,000 تومان
پیشگام بهار شیمی گلستان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  5
350,000 تومان
پیشگام بهار شیمی گلستان (آرال شیمی)


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  50
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500
400 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  48
45,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  18
21,000 تومان
حداقل سفارش  6
15,000 تومان
حداقل سفارش  100
40,000 تومان
حداقل سفارش  4
19,000 تومان
حداقل سفارش  12
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20
100,000 - 120,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25
25,000 - 32,000 تومان
حداقل سفارش  1
380,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...