لنت عقب پراید با شماره فنی 71004

Rear pride pad

دسته بندی محصول:  سیستم ترمز

قیمت:   103,672 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
بزودی
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
لنت عقب پراید با شماره فنی 71004 دارای ایمنی - راحتی - دوام پایداری و ثبات ضریب اصطکاکی یکپارچگی توقف تحت هر شرایطی رسانایی حرارتی مناسب داشتن خط ترمز مناسب بی صدا جذب ارتعاشات خصوصیات برگشت پذیری

محصولات مشابه

حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  4 عدد
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  4 عدد
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  4 عدد
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  6 عدد
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  2 عدد
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  4 عدد
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  3 عدد
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
206,250 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
203,871 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
97,500 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
180,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
126,250 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
106,250 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
101,250 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
191,702 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
112,500 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
106,250 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
118,750 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
110,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
197,500 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
110,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
121,250 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
112,500 تومان


در حال ارسال اطلاعات...