لامپ دوتریوم دستگاه اسپکتروفتومتر

Deuterium Lamp

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

قیمت:   10,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
لامپ های دوتریوم اسپکتروفتومتر جهت دستگاه های GBC ، Jasco ، Varian ، Hitachi ، Perkin Elmer ,...

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
46,000,000 - 50,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
7,500,000 - 19,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
400,000 - 7,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
340,000,000 - 380,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
400,000 - 3,700,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
24,000,000 - 46,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
435,000,000 - 600,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
10,000,000 - 60,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
160,000,000 - 165,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
4,000,000 - 26,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
24,000,000 - 26,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
65,000,000 - 75,000,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 عدد
15,000,000 - 20,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  2 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
200,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
1,500,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
200,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
500,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...