لامپ دوتریوم دستگاه اسپکتروفتومتر

Deuterium Lamp

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

قیمت:   2,000,000 - 5,000,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
لامپ های دوتریوم اسپکتروفتومتر جهت دستگاه های GBC ، Jasco ، Varian ، Hitachi ، Perkin Elmer ,...

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
20,000,000 - 40,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 1,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
20,000,000 - 35,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 3,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 7,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
12,000,000 - 36,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
40,000,000 - 60,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
3,000,000,000 - 3,500,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
2,000,000 - 5,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 عدد
46,000,000 - 52,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  2 عدد
10,000,000 - 15,000,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
8,000,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
1,000,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000,000 - 150,000,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
10,000,000 - 15,000,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
8,000,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
1,500,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
2,000,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
100,000,000 - 150,000,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
8,000,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
8,000,000 - 10,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...