قلع II کلراید دی هیدرات 107815 مرک

Tin(II) chloride dihydrate 107815 Merck

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   134,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
قلع II کلراید دی هیدرات 107815 مرک Tin(II) chloride dihydrate 107815 Merc k


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
95,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  100
600,000 - 800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
210,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  5
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
550 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250
1,000,000 - 1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
131,000 تومان
حداقل سفارش  1
200,000 تومان
حداقل سفارش  1
178,000 تومان
حداقل سفارش  1
156,000 تومان
حداقل سفارش  1
112,500 تومان
حداقل سفارش  1
187,500 تومان
حداقل سفارش  1
179,000 تومان
حداقل سفارش  1
122,500 تومان
حداقل سفارش  1
133,500 تومان
حداقل سفارش  1
190,000 تومان
حداقل سفارش  1
153,000 تومان
حداقل سفارش  1
124,000 تومان
حداقل سفارش  1
105,000 تومان
حداقل سفارش  1
151,000 تومان
حداقل سفارش  1
129,900 تومان
حداقل سفارش  1
176,000 تومان
حداقل سفارش  1
197,000 تومان
حداقل سفارش  1
116,000 تومان
حداقل سفارش  1
195,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...