فلفل سیاه گلستان مقدار 75 گرم

Golestan Black Pepper 75gr

دسته بندی محصول:  چاشنی و محصولات گیاهی

توقف تولید و فروش

خواص آنتی اکسیدانی، سرماخوردگی، ضد سرفه وعطر مطبوع فلفل سیاه، این ماده غذایی را بسیار محبوب کرده است. فلفل سیاه خالص گلستان در بسته های سلفونی و پت گرمی بسته بندی شده است

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
پخش پارسه
حداقل سفارش  1 بسته
47,000 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 بسته
15,000 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 بسته
18,700 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 بسته
58,400 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
پخش پارسه
حداقل سفارش  1 بسته
53,500 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 بسته
21,100 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 بسته
32,200 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 بسته
171,600 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 بسته
18,700 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 بسته
38,200 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 بسته
22,400 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 بسته
21,600 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 بسته
21,000 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 بسته
79,500 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 بسته
30,500 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 بسته
49,800 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 بسته
49,800 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 بسته
41,400 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
180,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
40,000 - 60,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...