غلظت دهنده چاپ پیگمنت

Nova Thickener P

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   170 تومان / کیلوگرم

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
عملیات چاپ پارچه چون به صورت موضعی انجام میشود رعایت مرز طرح از اهمیت ویژه ای برخوردار است.غلظت دهنده ها باعث اایجاد مرز مشخص بین طرح ها و جلوگیری ازدرهم رفتگی رنگ ها میشود

محصولات مشابه

حداقل سفارش  250 کیلوگرم
2,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
1,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
450,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
278,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
305,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
344,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
282,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
172,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
990,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
225,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
200,000 - 450,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
420,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
1,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
370,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
255,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
480,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
255,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
210,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
370,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
275,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  10 کیلوگرم
70 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
40 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
28 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
85 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
120 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
110 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
80 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
80 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
10 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
68,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
10 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
270,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
435,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
139,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
225,000 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
160,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
135,000 تومان
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
110,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
155,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...