عایق کاتالیستی E-400

عایق دوجزیی ELECTROLAC E400

دسته بندی محصول:  رنگ و پوشش صنعتی

توقف تولید و فروش

محصول دو جزئی حلال پایه براساس رزینهای مدیفای شده تولید وکلاس حرارتی این محصول در گروه H(180 درجه سانتیگراد)و برای عایق کاری انواع کوره های القایی طراحی شده، سختی و مقاومت الکتریکی ویژگی محصول می باشد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  10 ليتر
180,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  20 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  100 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  10 ليتر
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  100 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  20 ليتر
530,000 تومان
نوین شیمی
حداقل سفارش  20 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
1,470,000 تومان
نگین طلایی یاران (نگلن)
حداقل سفارش  10 ليتر
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 ليتر
2,470,000 تومان
نگین طلایی یاران (نگلن)
حداقل سفارش  1 ليتر
6,100,000 تومان
پیشرو فناوران ایده
حداقل سفارش  20 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  20 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
7,200,000 تومان
نگین طلایی یاران (نگلن)
حداقل سفارش  200 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  20 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  100 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  20 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
2,820,000 تومان
نگین طلایی یاران (نگلن)
حداقل سفارش  100 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  5 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 ليتر
150,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش  3 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 ليتر
350,000 - 400,000 تومان
حداقل سفارش  5 ليتر
350,000 - 400,000 تومان
حداقل سفارش  5 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
350,000 - 400,000 تومان
حداقل سفارش  5 ليتر
380,000 - 400,000 تومان
حداقل سفارش  3 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 ليتر
350,000 - 400,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...