سیستم بایگانی ریلی متحرک

Rail Archive/ mobile system

دسته بندی محصول:  محصولات بایگانی

قیمت:   5,000,000 - 30,000,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
این سیستم شامل واحد های مستقلی است که ابعاد آن متناسب با فضای بایگانی و ابعاد پرونده مشتریان قابل طراحی و نصب می باشد. همچنین فواصل طبقات قابل تنظیم بوده تا بتوان از انواع پرونده ها استفاده بهینه کرد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
اوژن سیستم جهان
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 1,000,000,000 تومان
اوژن سیستم جهان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
اوژن سیستم جهان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فروشگاه اینترنتی پونز
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فروشگاه اینترنتی پونز
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
اوژن سیستم جهان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فروشگاه اینترنتی پونز
حداقل سفارش  1 عدد
5,200,000 تومان
اوژن سیستم جهان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
اوژن سیستم جهان
حداقل سفارش  1 عدد
4,000,000 - 20,000,000 تومان
اوژن سیستم جهان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فروشگاه اینترنتی پونز
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
اوژن سیستم جهان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
اوژن سیستم جهان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فروشگاه اینترنتی پونز
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فروشگاه اینترنتی پونز
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فروشگاه اینترنتی پونز
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
اوژن سیستم جهان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فروشگاه اینترنتی پونز
حداقل سفارش  1 عدد
6,400,000 تومان
اوژن سیستم جهان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
اوژن سیستم جهان


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
6,000,000 - 30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
15,000,000 - 80,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
6,000,000 - 30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
5,000,000 - 30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
6,000,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
6,000,000 - 30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
15,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
6,000,000 - 30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
7,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
6,000,000 - 30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
6,000,000 - 30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
70,000 - 90,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...