سیترات آهن آمونیوم کد 103762 مرک

Ammonium iron(III) citrate 103762 Merck

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   202,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
سیترات آهن آمونیوم کد 103762 مرکAmmonium iron(III) citrate 103762 Merckاز شرکت کیان پرتو تجهیز ارائه میگردد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  25
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100
900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100
700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
سبز زیست ژن
حداقل سفارش  100
1,390,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
1,480,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
3,900,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  250
1,400,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
600,000 - 800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
290,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25
1,450,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  50
1,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
210,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25
900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  2
1,700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100
2,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
300,000 - 600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100
1,600,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
230,000 تومان
حداقل سفارش  1
300,000 تومان
حداقل سفارش  1
320,000 تومان
حداقل سفارش  1
290,000 تومان
حداقل سفارش  1
290,000 تومان
حداقل سفارش  1
300,000 تومان
حداقل سفارش  1
280,000 تومان
حداقل سفارش  1
280,000 تومان
حداقل سفارش  1
280,000 تومان
حداقل سفارش  1
260,000 تومان
حداقل سفارش  1
250,000 تومان
حداقل سفارش  1
350,000 تومان
حداقل سفارش  1
180,000 تومان
حداقل سفارش  1
150,000 تومان
حداقل سفارش  1
107,000 تومان
حداقل سفارش  1
208,000 تومان
حداقل سفارش  1
152,000 تومان
حداقل سفارش  1
152,000 تومان
حداقل سفارش  10
200,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...