سیترات آهن آمونیوم کد 103761 مرک

Ammonium iron(III) citrate 103761 Merck

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   111,000 تومان / بسته

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
سیترات آهن آمونیوم کد 103761 مرک Ammonium iron(III) citrate 103761 Merck

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  500 بسته
1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 بسته
1,400,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1000 بسته
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  10 بسته
1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  100 بسته
1,100,000 - 1,400,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
1,800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  2 بسته
1,350,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 بسته
2,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 بسته
2,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
سبز زیست ژن
حداقل سفارش  99 بسته
800,000 - 1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 بسته
300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 بسته
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
280,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
450,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
320,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
280,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
320,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4,600,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
278,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4,600,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
320,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
450,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
370,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
3,800,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
360,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
30,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
360,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
320,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
450,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
390,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...