سوپ ساز سفید بی صدا راک RAK-SM19QG

SOUP MAKER RAK-SM19QG

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آشپزخانه

قیمت:   1,518,000 تومان / دستگاه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار

محاسبه زمان و هزینه حمل
شهر خود را انتخاب کنید
زمان تحویل:   -
هزینه حمل:   -
سوپ ساز سفید بی صدا راک RAK-SM19QG ،مخزن و قطعات داخلی استیل ضد زنگدیواره دو جداره , موتور قوی و بی صدابا قابلیت گرمایش از کف دستگاه

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
1,500,000 - 20,110,000 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000,000 - 1,510,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
900,000 - 1,301,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 501,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
700,000 - 100,010,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
4,000,000 - 55,010,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
337,000 تومان
کنتراست
حداقل سفارش  1 دستگاه
6,000,000 - 8,010,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
519,000 تومان
کنتراست
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,500,000 - 25,010,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
800,000 - 1,010,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
337,000 تومان
کنتراست
حداقل سفارش  1 دستگاه
700,000 - 901,010 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
519,000 تومان
کنتراست
حداقل سفارش  1 دستگاه
500,000 - 8,010,010 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 دستگاه
519,000 تومان
کنتراست
حداقل سفارش  1 دستگاه
350,000 - 4,501,010 تومان
مرسا تجهیز پیشگام


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
3,569,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
18,179,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
4,045,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,379,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,283,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,283,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
5,317,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
15,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
5,300,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
9,307,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
8,891,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,232,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
11,613,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,843,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,785,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
17,969,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,296,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,200,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...