سوش میکروبی (لیوفیلیزه) استروپتوکوک آگالاکتیه بهارافشان

Microbial strain (lyophilized) Streptococcus agalactiae

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

توقف تولید و فروش

سوش میکروبی (لیوفیلیزه) S.agalactiae استروپتوکوک آگالاکتیه بهارافشان بهترین کیفیت - کمترین قیمت

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
28,000,000 - 90,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
50,000,000 - 89,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
45,000,000 - 56,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
100,000 - 15,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
200,000 - 3,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
1,000,000,000 - 1,300,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
353,500,000 - 1,362,000,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 50,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
100,000 - 3,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
500,000 - 12,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
350,000,000 - 360,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
1,500,000 - 3,000,000 تومان
فیدار شیمی جم
حداقل سفارش  1
34,000,000 - 36,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
130,000,000 - 600,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
10,000,000 - 30,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
2,000,000 - 6,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
500,000 - 4,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
34,000,000 - 67,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
60,000,000 - 67,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...