سورفا شیلد G خود تمییز شونده شیشه و کامپوزیت

SurfaShield G Photo Catalyst & Self Cleaning

دسته بندی محصول:  مواد شوینده و پاک کننده

قیمت:   2,400,000 تومان / ليتر

حداقل سفارش
+
-
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
نانو مواد خود تمیز شونده و ضد میکروبتمییز نگهدارنده شیشه با تکنولوژی نانوضد بو و آلودگیفعال نوریضد بخاردرصورت اجرا بر روی پنل های خورشیدی تا 3% بازده پنل ها را افزایش می دهد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  12 ليتر
32,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  10 ليتر
توقف تولید و فروش
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  4 ليتر
توقف تولید و فروش
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  16 ليتر
30,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 ليتر
345,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  10 ليتر
420,000 تومان
پیشگام بهار شیمی گلستان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  10 ليتر
توقف تولید و فروش
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  20 ليتر
65,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  12 ليتر
12,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  12 ليتر
35,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  10 ليتر
توقف تولید و فروش
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  12 ليتر
30,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  10 ليتر
توقف تولید و فروش
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  10 ليتر
توقف تولید و فروش
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  4 ليتر
100,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  12 ليتر
45,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  11 ليتر
توقف تولید و فروش
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  10 ليتر
توقف تولید و فروش
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  1 ليتر
1,000 - 10,000 تومان
تندر ماشین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 ليتر
3,750,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
2,350,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
4,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
300,000 - 480,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
5,400,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
600,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
6,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
7,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
8,250,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
3,800,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
1,160,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...