سدیم بوروهیدرید 806373 مرک

Sodium borohydride 806373 Merck

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   350,000 تومان / بسته

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
سدیم بوروهیدرید 806373 مرکSodium borohydride 806373 Merckسدیم بوروهیدرید 806373 مرک توسط این شرکت ارائه میشود.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
2,600,000 - 3,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
1,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  2 بسته
1,350,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  2 بسته
800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  50 بسته
1,700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 بسته
1,700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
سبز زیست ژن
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 بسته
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 بسته
1,150,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 بسته
1,600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
سبز زیست ژن
حداقل سفارش  25 بسته
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  2 بسته
1,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
1,600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 بسته
1,500,000 - 1,900,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
320,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
285,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
350,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
250,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
330,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
320,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
280,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
350,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
320,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
340,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
350,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
350,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
280,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
370,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
280,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
270,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
360,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
290,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
550,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...