سدیم آزید 822335 مرک

Sodium azide 822335 merck

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   140,000 تومان / بسته

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
سدیم آزید 822335 مرکSodium azide 822335 merckاین محصول توسط شرکت کیان پرتو تجهیز ارائه میگردد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 بسته
1,790,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
کیمیا پارس شایانکار
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
450,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
1,650,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 بسته
1,400,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 بسته
توقف تولید و فروش
کیمیا پارس شایانکار
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  248 بسته
900,000 - 1,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
320,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 بسته
450,000 - 550,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
600,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
111,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
122,500 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
107,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
216,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
141,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
183,500 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
177,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
171,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
146,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
111,500 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
200,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
146,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
124,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
201,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
141,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
137,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
121,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
179,500 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
127,300 تومان


در حال ارسال اطلاعات...