رابر ولو | کیمیا صنعت

Rubber valve | Kimia Sanat

دسته بندی محصول:  سایر محصولات لاستیکی

قیمت:   15,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
ولو لاستیکی از محصولات لاستیکی پر مصرف در صنایع مختلف غذایی، لبنیاتی، پزشکی، نفت و پتروشیمی است، که با مسدود یا منحرف کردن قسمتی از کانال ها، طریقه جریان مایعات موجود در شیر پروانه ای را نظم می بخشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  100 عدد
700 - 7,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 عدد
25,000 - 450,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  5 عدد
150,000 - 1,500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
600,000 - 2,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 عدد
600 - 60,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 عدد
150,000 - 1,500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 عدد
15,000 - 30,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  2 عدد
800,000 - 3,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 عدد
25,000 - 300,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 عدد
10,000 - 20,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 عدد
25,000 - 250,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 عدد
1,500 - 5,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 عدد
5,000 - 13,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 عدد
7,000 - 20,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  50 عدد
300 - 60,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 عدد
600 - 60,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 عدد
1,000 - 100,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1000 عدد
600 - 2,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1000 عدد
2,000 - 4,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 عدد
20,000 - 200,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  5 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
8,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
1,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
120,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
13,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
50,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
250,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
50,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
350,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
11,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
300,000 تومان
حداقل سفارش  4 عدد
1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
18,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
18,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
50,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...