دی پتاسیم هیدروژن فسفات 105101 مرک

di-Potassium hydrogen phosphate 105101 Merck

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   310,000 تومان / بسته

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
دی پتاسیم هیدروژن فسفات 105101 مرک di-Potassium hydrogen phosphate 105101 Merckپتاسیم دی هیدروژن فسفات یا مونو پتاسیم فسفات (MKP) به صورت کریستال‌های بی‌رنگ و محلول در آب هستند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  25 بسته
450,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 بسته
850,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 بسته
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 بسته
650,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 بسته
500,000 - 680,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 بسته
1,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 بسته
1,350,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 بسته
1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 بسته
600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  50 بسته
900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  50 بسته
700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
210,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
850,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1000 بسته
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  250 بسته
900,000 - 1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 بسته
520,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
150,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
190,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
200,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
171,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
170,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
251,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
117,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
150,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
113,000 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
170,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
290,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
112,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
200,000 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
160,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
111,000 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
150,000 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
200,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
200,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
119,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...